Duyuru

 

 

20/09/2015 TARİHLİ TENİS RESORT SİTESİ 

KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI, Yönetim Ve Genel Kurul Kararları Bölümünde yayınlanmıştır.


 

07.10.2015

DUYURU

 

SAYIN SİTE SAKİNLERİ, TEKNİK İŞLER İLE İLGİLİ SORUNLARIN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE GİDERİLMESİ VE TAKİBİ İÇİN

 

HAFTA İÇİ          09.00 İLE 17.00

HAFTA SONU    09.00 İLE 12.30

 

SAATLERİ ARASINDA YÖNETİM OFİSİNİ ARAYARAK YA DA UĞRAYARAK ARIZA BİLDİRİM FORMU DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

TENİS RESORT YÖNETİM KURULU

 


 

TENİS RESORT SİTESİ

OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Sitemiz Kat Malikleri Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere

13.09.2015 günü saat 10:00’da “Sarısu Mah. 159.Sok.Tenis Resort Sitesi M Blok Yönetim Ofisi Konyaaltı/ANTALYA” adresinde, bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, nisap (çoğunluk) aranmaksızın 20/09/2015 günü saat 10:00’da “Grand Ali bey Düğün Salonu Liman Mah. 154.Sokak No:8 (Ford Plaza Yanı) Konyaaltı/Antalya” adresinde toplanacaktır.

Tüm Kat Maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.  

                                                                                                        15.08.2015

Tenis Resort Sitesi Yönetim Kurulu

                                                                                               

GÜNDEM

1.       Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu

2.       Toplantıyı yönetecek divan heyeti olarak bir divan başkanının, iki kâtip üyenin ve iki oy sayıcının seçilmesi ve divan heyetine tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi.

3.       31.08.2015 Tarihi itibariyle hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Gelir-Gider Hesap Özetinin Okunması.

4.       31.08.2015 Tarihi itibariyle Denetim Kurulu Raporunun Okunması.

5.       31.08.2015 Tarihi itibariyle hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Gelir-Gider Hesap Özetinin ve Denetim Kurulu Raporunun görüşmeye açılması.

6.       31.08.2015 Tarihi itibariyle hazırlanmış Gelir-Gider Hesap Özetinin oya sunulması ve Yönetim Kurulunun ibrası.

7.       Denetim Kurulu Raporunun oya sunulması ve Denetim Kurulunun ibrası.

8.       Yönetim Kurulu 3(üç) asil ve 3(üç) yedek üyesinin seçimi.

9.       Deneti Kurulu 3(üç) asil ve 3(üç) yedek üyesinin seçimi.

10.    Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve gelecek Kat Malikleri Kurulu Toplantısının Site Yönetim Planı ve mevzuat gereği 2018 yılı ocak ayı içinde yapılması konusunun görüşülmesi ve kabulü.

11.    Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi.

12.    Aylık genel gider katılım payı tutarının ve son ödeme gününün en geç her ayın on beşi olarak belirlenmesi.

Vadesinde ödenmeyen aylık aidat ve demirbaş ödemelerinden 01.01.2016 tarihinde başlamak üzere aylık %5 gecikme faizi/zammı alınmasının ve yapılan ödemeden, ödeme tarihi itibariyle önce faiz borcunun düşülerek kalan tutarının anapara borcundan düşülmesinin kabulü.

13.    Önceki genel kurulda alınan karar gereği siteye yaptırılan doğalgaz ana kolon tesisatı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve paylarına düşen ödemeleri yapmayan Kat Maliklerinden tahsilat için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

14.    Site Yönetim Planında, tapu kayıtlarında, belediye vaziyet planında sitenin ortak malı olarak tespit edilmesine rağmen Tenis Kortları ve ihtiva ettiği alanların tüm yasal mevzuata rağmen kooperatif malı olduğunu iddia eden ve siteye ait bu alanı üçüncü şahıslara kiraya veren Tasfiye Halinde S.S. Örnek Konut Yapı Kooperatifi, yönetim kurulu ve başkanı İsmet Çeviker hakkında dava açmak ve diğer yasal işlemleri başlatmak hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

15.    Yönetim Kuruluna: kapalı otopark, çatı izolasyonları, jeneratör ve siteye alınacak diğer demirbaşlar için, alınacak tekliflere istinaden gerekli harcama tutarının karşılanması için demirbaş karşılığı aidat miktarı ve ödeme tarihlerinin tespit edilmesi ve kat maliklerinden talep edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16.    Site için yapı kullanma izin belgesi (genel iskân) alınması esnasında belediye tarafından tespit edilen /edilecek eksikliklerin giderilmesi, tamamlattırılması ve yaptırılması, mimari projeye aykırı takılmış, yaptırılmış klima, güneş enerjisi ve diğer tesisat ve yapıların kaldırılması ve belediyenin ilgili biriminin istediği şekil ve özelliklerde yeniden yaptırılması ve bununla ilgili plan ve proje tadilatlarının yaptırılması, SGK ve Vergi Dairesi tarafından istenebilecek ödemeleri yapma ve bunlar için ve bunları ödemek üzere kat maliklerinden ek/ara edeme talep etme,  yapı kullanma izin belgesi (genel iskan) alınması için siteyi yapan yapı denetim şirketi ile görüşme, anlaşma, sözleşme yapma, ödeme yapma ve anlaşma sağlanamazsa ihtar çekme ve dava açma yetkilerinin yönetim kuruluna verilmesi.

17.    Sitenin yönetim ve denetiminin daha verimli olması, sitede çıkabilecek sorunların erken tespiti ve çözümünün erken yapılmasını sağlamak ve site yönetimine destek olmak üzere her blok kat malikleri tarafından kendi bloklarından birer blok temsilcisi seçimi konusunun görüşülmesi ve blok temsilcilerinin seçimi ve seçilen blok temsilerinin mevzuat gereği aylık aidatların yarısını ödemelerinin kabulü.

18.    Site içinde başıboş sahipsiz dolaşan, bulunan kedi ve köpeklerin site sakinlerine ve site sulama tesisatına zarar vermeleri nedeniyle bunlar için alınacak tedbirlerin görüşülmesi,   gerekirse sitede yaşayan hayvan sevenlerce bir komisyon kurularak sorumluğun bunlara verilmesi.

19.  Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

Not: Genel Kurul Çağrı Mektupları, Site Yönetiminde bulunan kayıtlı mevcut adreslere iadeli  taahhütlü olarak gönderilmiştir.

 

 


 

DUYURU

SAYIN SİTE SAKİNLERİ ANA GİRİŞ KAPISI TARAFINDA BULUNAN HAVUZ 10.06.2015 TARİHİNDE KULLANIMA HAZIR OLACAKTIR.

 

HAVUZU KULLANMAK İSTEYEN SİTE SAKİNLERİNİN YÖNETİM OFİSİNE;

DAİREDE İKAMET EDEN TÜM FERTLERİN KİMLİK FOTOKOPİLERİ ,

KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİNİ ,

EV SAHİBİ İSE TAPU  ÖRNEĞİNİ GETİREREK KAYIT YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. KAYIT SIRASINDA YÖNETİMDEN ALACAĞINIZ BİLEKLİKLER İLE HAVUZA GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ.

GÜVENLİK VE HAVUZ İŞLEYİŞİNİN NİZAMİ OLMASI AYRICA SİTE DIŞINDAN HAVUZU KULLANMAK İSTEYENLERİN ENGELLENMESİ İÇİN   BU KAYDIN  YAPILMASI ZORUNLUDUR.

HASSASİYET GÖSTERMENİZ DİLEĞİ İLE İYİ TATİLLER DİLERİZ.

TENİS RESORT YÖNETİM  KURULU

 

06/06/2015

 

 


                                                                        08/06/2015

 

TENİS RESORT SİTESİ HAVUZ KULLANIM KURALLARI

1.  Mevsim ve hava koşullarının uygun olduğu günlerde, saat 09:00 ile 22:30 arasında havuz kullanıma açık olacaktır. 

2.  Havuz bölgesine galoşlu olsa bile ayakkabı ile girilemez.

3.  Her havuza giriş öncesi duş alınması mecburidir.Duşlarda şampuan, sabun vb. malzeme kullanılamaz. 

4.  Mayo, şort ve haşema dışında hiçbir giysi ile havuza girilemez.

5.  Açık, kanamalı yaralar, mantar ve bulaşıcı hastalık hallerinde kesinlikle havuza girilemez.

6.  Havuza girmeden önce, havuz bölgesi girişinde bulunan ilaçlı su ile ayakların dezenfekte edilmesi gereklidir.Havuz kenarlarında  temiz havuz terliği kullanılabilir.

7.  Havuz bölgesinde cam şişe ve bardak kullanılamaz.

8.  Havuz bölgesindeki tuvaletlerin kullanımı sonrasında, ilaçlı su ile ayakların yeniden dezenfekte edilmesi gereklidir. 

9.  Havuz çevresindeki demirbaşlara (şezlong, şemsiye, sandalye ve benzeri) rezervasyon yapılamaz.

10.    Havuz kenarındaki demirbaşlar, havuz bölgesi dışına çıkartılmaz ve dışarıdan şezlong ve benzeri eşya getirilemez. 

11.    Havuza ve çevresine evcil hayvan (kedi, köpek vs..) sokulması kesinlikle yasaktır

12.    Havuza ve havuz bölgesine, 6 yaşın altındaki küçük çocuklar, ebeveynsiz giremez. Bu gibi durumlarda ebeveynsiz çocuklar havuz bölgesi dışına çıkartılacaklardır. Site Yönetimi, belirlenen yaş grubunun altında olup ta havuza site yönetiminin bilgisi dışında giren çocuklar ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

 

13.    Havuz bölgesinde ve çevresinde koşulmamalı ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.  ( yüksek ses vs.)

14.    Havuz bölgesine yağlı, kokulu yiyecek getirilemez.

 

15.    Çocuk havuzuna 6 yaşın üstündeki çocukların girmesine müsaade edilmez. 6 yaşın altındaki çocuklar da sadece ebeveynleri ile birlikte büyük havuzuna girebilir.

 

16.    6 yaşından ufak çocuk sağlık açısından tuvaletlere ebeveynsiz gönderilmemelidir. Bez kullanmakta olan çocukların bezleri ile havuzlara sokulmaması rica olunur.

17.    Havuz demirbaşlarına hasar verenlerin hasar bedelleri ilgili sahıslardan tahsil edilir. 

18.    Havuzda bone kullanılması tavsiye edilir. Bayanların saçları toplu ve bağlı olmalıdır.

19.    Havuzumuzun derinliği  1m.40cm seviyesinde olduğundan dikkatli olunması rica olunur.

20.    Havuzumuzda görevli bir cankurtaran olmaması nedeniyle yetişkin dahi olsa yüzme bilmeyen ve sağlık sorunları bulunanların havuzu yanlarında refakatçi olmaksızın kullanmaları tehlikelidir.

21.    Havuzda Şişme Bot, Şişme Yatak kullanılması yasaktır.

22.    Havuz alanında çok sesli, konuşma ,özel müzik yapmak yasaktır.

23.    Alkollü havuza girmek yasaktır.

24.    Havuza dışarıdan gelen misafirlerinizin yönetim ofisinde kayıt yaptırması gerekmektedir.

25.    Bebekler, havuz için üretilmiş özel naylon bez kullanarak ve yalnızca çocuk havuzuna girebilirler.

26.    Havuza giren site sakinlerinin can güvenliğinden site yönetimi veya güvenlik personeli sorumlu değildir. 

27.    Havuz ve güneşlenme bölgesi dışında (bahçede, blok içlerinde, koridorlarda ve asansörlerde) mayo ile dolaşılmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 

28.    Havuzu ve güneşlenme bölgesini kullanan site sakinleri yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılacaktır. 

 

TENİS RESORT YÖNETİM KURULU

İYİ TATİLLER

 

 


 

DUYURU (02.06.2015)

634 Sayılı Kanun Madde 29 –

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.)

"Toplu yapılarda ise"; Kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 

 

YUKARIDA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, TENİS RESORT SİTESİNİN  KAT MALİKLERİ KURULU YASAL  TARİHTE TOPLANACAKTIR .TOPLANTI TARİHİ 15 GÜN ÖNCESİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNE DUYURULACAKTIR.

 


 

Sayın kat maliklerimiz
Vakıflar Bankası ve Halk Bankası site hesaplarına aidat yada demirbaş ödemeleri yaparken;

 
TEK HANELİ RAKAMLARDA :blok daire no D0X00  ;  örneğin D0800  


ÇİFT HANELİ RAKAMLARDA: blok daire no DXX00  ;   örneğin D1100 

OLACAK ŞEKİLDE DAİRE KODLARINIZI GİREREK ÖDEME YAPMANIZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

 

 

 


 

BİLGİLENDİRME

Değerli komşular, 24.12.2014 tarihi itibari ile tamamlanan ve halen devam eden çalışmalarımız;

Tamamlanan Çalışmalar;

1. Olası bir su kesintisi durumunda tüm site tarafından kullanılmak üzere, sitemiz içerisinde bulunan su deposu gerekli onarım ve temizliği yapılarak kullanılabilir hale getirilmiştir. 10 gün içerisinde bu depo doldurularak kullanılabilir hale getiriecektir.

2. Bloklardaki yangın tertibatı eksikliklerinin tamamlanması ve suyun verilmesi.

3. Acil çıkış kapılarındaki eksik olan panik barlarının takılması.

4.  3 Bloktaki izolasyonun yapılması

 

Devam Eden Çalışmalar,

1. Doğal gaz kolon tesisatının tamamlanması (iş bitimi ortalama 15 gün).

2. Blok içerisindeki ikinci asansörlerin revizyonu ve onarımı (iş bitimi ortalama 30 gün)

Bilgilerinize sunarız.


ÖNEMLİ DUYURU     15/10/2014

Madde 19 Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.4139

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/8 md.)

 Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı

rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve

acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması

halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası

aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.

Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin

ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine

karşı sorumludur.

 

Yukarıda ki madde de görüldüğü üzere bina dış cephesine takılmış olan klima motorları aykırılık oluşturmaktadır, ayrıca iskan aşamasında sorun olarak karşımıza çıkacaktır.

Dış cepheye klima motoru takan site sakinlerimiz 15 gün içinde projede gösterilen büyük balkona bu motorları taşıması gerekmektedir.

Yeni klima takacak olan sakinlerimiz ise mutlaka balkona taktırmalıdırlar.

Aksi taktirde hukuki işlem başlatılacağı önemle duyurulur.

 

TENİS RESORT YÖNETİM KURULU

 


 

BİLGİLENDİRME

Değerli komşular, 25 Mayıs 2014 tarihinden itibaren sitemiz için yapılan ve yapımına devam eden çalışmalarımız;

 

Yapılan İşler;

Bahce çapa bakım ve çiçek ekimi

Site içindeki süpurgeliklerin boyanması
Su parkı olan havuzun bakım onarımı ve açılışı
İnşaat halindeki ikinci havuzumuzun yapımı  ve sakinlerin kullanımına açılması

Teknik odanın bakımı ve kullanıma açılması

 

Devam eden ve yapılacak olan çalışmalar;

Mevcut kameraların bakımı, eksik kameraların temini ve alt yapısının tamamlanması. Blok içlerine kamera eklenmesi.
Bloklardaki her iki asansorlerin revize edilmesi (yenilenmesi, Aralik ayı sonunda bitecek şekilde)
Tüm Blokların çatı izolasyonlarının yapılması
Site içinde yangın tesisatindaki eksikliklerinin tamamlanması ve gerekli bakımın yapılması
Otopark olarak bilinen fakat projede sığınak olan alanımızın ıslahı

Bilgilerinize sunarız

 


 

ARAÇ GİRİŞLERİ İÇİN SİTE SAKİNLERİNİN ARAÇ KUMANDASI ALMALARI GEREKMEKTEDİR.GÜVENLİK PERSONELİ KAPI AÇMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR ASIL GÖREVİ SİTE İÇİNDEKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKTIR. DEVRİYE GÖREVİ OLDUĞU İÇİN SÜREKLİ OLARAK GÜVENLİK KULÜBESİNE BULUNMAMAKTADIR.

UYGUNSUZ SAATLERDE KORNA ÇALINMAMASINI RİCA EDERİZ.
MİSAFİR ARAÇLARIN SİTE DIŞINDA BIRAKILMASI ZORUNLUDUR. MİSAFİR OLDUĞU DAİRE İLE İLETİŞİME GE
ÇEREK KAPININ AÇILMASINI SAĞLAYABİLİR.
DUYARLI OLMANIZI BEKLER SAYGILAR SUNARIZ.15/09/2014 TARİHİ İTİBARİ İLE DAİRE ÇÖPLERİ 20:30 DA ALINACAKTIR

 


 

 

YENİ BANKA HESAP NUMARALARI (15.08.2014)

Değerli komşular, sitemizin yeni banka hesap numaralı aşağıdadır. Ödemeleriniz yeni hesaplara yatırmanızı rica ederiz.

T.C.Vakıflar Bankası Konyaaltı Şubesi

Demirbaşlar için Hesap Numarası 

TR280001500158007302493894

 

AİDAT İÇİN HESAP Numarası 

TR360001500158007302493944

 

EURO

TR800001500158048014846794

 

DOLAR

TR470001500158048014846806 

  


 

SAYIN KAT MALİK VE SAKİNLERİ

AİDAT ÖDEMELERİNİZ GENEL OLARAK ZAMANINDA VE DÜZENLİ YATIRILMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

YÖNETİM KURULU OLARAK GERİYE DÖNÜK AİDAT ALICAKLARI TESPİT EDİLMEKTEDİR VE EN KISA SÜREDE İLAN PANOLARINA ASILACAKTIR.

 BU SÜREÇTE BORCU OLANLARIN YÖNETİME GELMELERİ HALİNDE BORÇLARIN ÖDENMESİ HUSUSUNDA YAPILANDIRMA-TAKSİTLENDİRME İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

NOT:İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE KONU İLE İLGİLİ YÖNETİM OFİSİNE GELMEYEN MALİKLER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

 

ÖNEMLİ :  BANKA'YA AİDAT ÖDEMENİZİ YAPARKEN DEKONTA MUTLAKA BLOK VE DAİRE NUMARANIZI YAZINIZ  !

 


 

KAT MALİK VE SİTE SAKİNLERİNİN DİKKATİNE

  • SİTEMİZDE ORTAK ALAN KULLANIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN (HAVUZ OTOPARK TENİS KORTU vb.)YÖNETİM OFİSİNE; EV SAHİPLERİNİN TAPU FOTOKOPİSİNİ VE KİMLİK FOTOKOPİLERİNİ, KİRACILARIN KİRA KONTRATLARI VE KİMLİK FOTOKOPİLERİNİ GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. MİSAFİRLERİNİN İSE GÜNÜBİRLİK MİSAFİR LİSTELERİNE İSİMLERİNİ YAZDIRMALARI RİCA OLUNUR

 

  • AYRICA ÇÖP TOPLAMA SAATLERİ 08:30 DA BAŞLAYIP 10:30 DA BİTMEKTEDİR.

  • SİTEMİZ GÜVENLİĞİ 24 SAAT BOYUNCA 3 GÜVENLİK PERSONELİNCE SÜREKLİ OLARAK GÖREV YAPMAKTADIR

Günün Sözü

Yunan serpuşu olan fesi giymek uygun olur da, şapkayı giymek neden olmaz? Ve yine onlara, bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının özel elbisesi olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler?
Kemal Atatürk - 1925